گالری شرکت زیماگستر شامل تمامی پروژه هایی است که توسط این شرکت به اتمام رسیده یا در حال اجرا می باشد. ما از تمامی پروژه های مربوط به آب یابی ، مکان یابی حفر چاه آب و شناسایی آب زیرزمینی، ویدئومتری چاه آب و بازرسی چاه عمیق برای شما تصاویری ارائه کرده ایم. برای دیدن گالری و نمونه کارهای صورت گرفته  مربوط به آب یابی یا ویدئومتری می توانید بر روی دکمه های زیر کلیک کنید.