خدمات مربوط به ویدئومتری چاه آب توسط شرکت زیماگستر

ویدئومتری چاه آب در سراسر ایران 

چاه پیمایی و برداشت فیلم و تصویر از سطح تا کف چاه های عمیق و نیمه عمیق 

شناسایی تخریب و گرفتگی شیارهای لوله های جدار چاه آب 

ویدئومتری و نظارت بر چاه و ارائه گزارش کار از چاه های حفاظت از زنگ اداره گاز

انجام ویدئومتری از لوله ها توسط دوربین چاه عیمق و مشخص نمودن مشکلات به وجود آمده 

تشخیص مانع گرفتگی در درون چاه و عمق دقیق با استفاده از ویدئومتری و فیلمبرداری از چاه

تشخیص حفره ها و شکستگی های سازه ی داخلی چاه آب

فیلم برداری از چاه تا عمق 300 متر

تشخیص ابزار افتاده به چاه با انجام فیلبرداری و ویدئومتری چاه آب

تعیین محل فرو ریختن چاه با عمق دقیق با استفاده از دوربین چاه عمیق

تعیین متراژ دقیق سطح آب داخل چاه توسط ویدئومتری 

عکس برداری از اتصالات چاه آب و ارائه عمق دقیق هرکدام از اتصالات  

انجام ویدئومتری همراه با پمپاژ در درون چاه های عمیق به منظور شناسایی مکان آبدهی دقیق چاه

تصویربرداری از چاه های عمیق بدون لوله جدار در بافت سنگی 

ویدئومتری در چاه های با قطر بیشتر از 4 اینچ

برای آشنایی کامل با این فن آوری میتوانید مقاله ویدئومتری و کاربردهای آن را مطالعه نمایید.

در ویدئو زیر می توانید نمونه ای از ویدئومتری چاه آب که توسط شرکت زیماگستر انجام شده است را مشاهده نمایید. ویدئومتری این چاه تا عمق 200 انجام شد. با ویدئومتری چاه آب صورت گرفته تمامی معایب اعم از شکستگی لوله جدار، تعداد آندها، اشیا داخل چاه و … مشخص گردید.

نمونه کارهای مربوط به ویدئومتری چاه آب 

ویدئومتری چاه آب و شکاف دیواره چاه آب
ویدئومتری چاه آب و تصویر شی درون چاه آب
دیواره درون چاه آب با ویدئومتری چاه آب
حفاظت کاتدی با انجام ویدئومتری چاه آب