آبیابی با دقت بالا

آبیابی با دقت بالا بدین معنی است که آبخوان ها و رگه های آب زیرزمینی یک منطقه به طور کامل شناسایی گردد و در صورت مشخص شدن منطقه ای برای حفر چاه آب ؛ در میزان آبدهی و مکان آن خطایی رخ ندهد. از ابتدای تاسیس شرکت زیماگستر ، فعالان این شرکت در پی یافتن روشی برای آبیابی با دقت بالا بوده و هستند. در این راستا برای اولین بار در کشور ایران، شرکت زیماگستر توانسته با انجام پروژه های متعدد شخصی و دولتی و همچنین شرکت در  جلسات مشاوران فعال در زمینه شناسایی آب زیرزمینی (چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور) به روشی برای آبیابی با دقت بالا دست یابد. در این زمینه می توانید از صفحه گالری شناسایی آب زیرزمینی شرکت زیماگستر بازدید کنید.

آبیابی با دقت بالا

بسیاری از شرکت ­ها و اشخاص به منظور بررسی منابع آب زیرمینی از روش معمول ژئوالکتریک استفاده می­ کنند . در صورتی که امروزه روش ­های بسیاری برای شناسایی این منابع به وجود آمده و یا اختراع شده است. یکی از این روش­ ها ، روش الکترومغناطیس می­باشد که برای آبیابی از آن استفاده می ­شود. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد میکنیم مقاله شناسایی آب زیرزمینی با دستگاه الکترومغناطیس را مطالعه کنید.

در ادامه یکی از نمونه کارهای صورت  گرفته در زمینه آبیابی با دقت بالا که توسط شرکت زیماگستر در منطقه بن در شهرکرد انجام شده است را ارائه کرده ایم.  با ما همراه باشید.

آبیابی با دقت بالا با استفاده از دستگاه های ژئوفیزیک در شهرکرد

پس از حضور در سایت مورد نظر ابتدا چاه­های مورد نظر در منطقه شناسایی شد. قبل از کارشناسی زیماگستر، در این منطقه دو حلقه چاه آب حفاری شده بود که هیچکدام از آن دو چاه حفاری شده موفقیت آمیز نبوده و هیچگونه آبدهی نداشته است.

بر اساس شکل زیر چاه شماره 1(A1) بر اساس فرضیات محلی و کارشناسی اشتباه حفاری شده است. این نقطه قبل از حضور کارشناسان زیماگستر به عنوان بهترین مکان آبدهی تشخیص داده شده بود. که پس از حفاری در عمق 45 متری به مارن آهکی خشک رسیده و در عمق 57 متری با سنگ شیل خاکستری که به عنوان سنگ کف منطقه است برخورد می­شود و هیچگونه آبدهی از چاه حفاری شده حاصل نشده است!

چاه شماره 2 (A2) قبل از چاه شماره 1 حفاری شده است و از نظر ارتفاعی نسبت به چاه شماره 1، حدود 6 متر بالاتر قرار دارد. این چاه نیز نتیجه یک کارشناسی اشتباه در زمینه شناسایی آب زیرزمینی توسط افراد غیر متخصص در این منطقه می باشد. این چاه نیز از نظر آبدهی خشک بوده و پس از حفاری در عمق 60 متری با سنگ خاکستری برخورد کرده اند.

آبیابی با دقت بالا

نتیجه ژئوفیزیک شرکت زیماگستر در این پروژه

برای آبیابی با دقت بالا و تعیین محل حفر چاه آب ، زیماگستر ابتدا اطلاعات زمین شناسی منطقه را برای بدست آوردن محدوده مناسب برای شناسایی بهترین نقطه آبدهی بررسی کرد. سپس دستگاه الکترومغناطیس در منطقه مورد نظر کالیبره شد.

تیم مهندسی زیماگستر با بررسی کل منطقه با دستگاه الکترومغناطیس و ژئوالکتریک و همچنین تحلیل اطلاعات موجود، تعیین محل حفر چاه آب منطقه را در مکان شماره 3 با حجم آبدهی متوسط و در عمق 50 تا 70 متری شناسایی کرد.

این نکته قابل اهمیت است که در چاه­ های قبلی که در همین سایت حفر شده بودند سنگ کف و عمق برخورد با سنگ خاکستری حدود 60 متری بوده است و بالاتر از آن با سنگ مارن آهکی خشک برخورد شده است. درصورتی که نقطه ­ای که توسط شرکت زیماگستر به عنوان بهترین آبخوان شناسایی شد تا عمق 60 متری هیچگونه بافت سنگی نداشته و پس از رسیدن به عمق 62 متری با سطح آب در بافت آبرفتی (شامل شن و قلوه سنگ­های درشت) برخورد شده است.

تصاویری از جنس خاک داخل چاه شناسایی شده توسط شرکت زیماگستر در زیر آورده شده است.

آبیابی با دقت بالا آبیابی با دقت بالا

 شرکت آمایشگران زیماگستر بر اساس تجربه چند ساله تنها شرکت و اولین شرکت در ایران می­ باشد که قادر است با دقت 90 تا 95 درصد با دو روش الکترومغناطیس و ژئوالکتریک مطالعات ژئوفیزیک مناطق مختلف را بررسی نماید و بهترین نتایج را در اکتشاف چاه آب ارائه دهد.

 

قبل از هدر رفتن سرمایه خود ،به صورت رایگان با ما در زمینه آبیابی و اکتشاف آب مشورت کنید.

09138908079